Pin It
Publisher Profile

Αποφραξεις Εγκαταστάσεων αποχέτευσης λυμάτων ή αποβλήτων

Αποφραξεις Εγκαταστάσεων αποχέτευσης λυμάτων ή αποβλήτων

Αποφραξεις Εγκαταστάσεων αποχέτευσης λυμάτων ή αποβλήτων

Εγκαταστάσεις αποχέτευσης λυμάτων ή αποβλήτων

Αποφραξεις. Οι αποχετεύσεις που βγαίνουν από το κτίριο συνδέονται με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής (φωτογ. www.udravlikos.gr) Σε κάθε νέα κατοικία πρέπει να υπάρχει ένας τουλάχιστον χώρος υγιεινής και ένας χώρος ή τμήμα χώρου παρασκευής τροφής (κουζίνα). Καθώς και εγκατάσταση ύδρευσης και εγκατάσταση αποχέτευσης λυμάτων.

Αποφραξεις

Αποφραξεις Εγκαταστάσεων αποχέτευσης

Οι κατ’ ελάχιστο απαιτούμενοι υποδοχείς σε κάθε κατοικία είναι: λεκάνη αποχωρητηρίου, νιπτήρας και υποδοχέας γενικής καθαριότητας (λουτήρας ή λεκάνη ).  Σε ενιαίο ή χωριστούς χώρους υγιεινής και ένας νεροχύτης στο χώρο παρασκευής φαγητού.

Σε κάθε κτίριο ή χώρο, όπου προβλέπεται η ύπαρξη σημείου υδροληψίας ή υδραυλικού υποδοχέα οποιουδήποτε είδους, πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση αποχέτευσης λυμάτων ή αποβλήτων. Κατ’ εξαίρεση τούτο δεν ισχύει, προκειμένου για πυροσβεστικά σημεία υδροληψίας, για σημεία υδροληψίας δεξαμενής ή δοχείων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση νερού. Καθώς και σε σημεία υδροληψίας που δεν βρίσκονται στο εσωτερικό του κτίριο. Εφόσον ο φυσικός αποδέκτης μπορεί να παραλάβει τις σχετικές ποσότητες νερού και η χρήση του σημείου υδροληψίας δεν δημιουργεί προβλήματα καθαριότητας.

Η εγκατάσταση αποχέτευσης λυμάτων ή αποβλήτων ενός κτιρίου ή ενός χώρου περιλαμβάνει τους υδραυλικούς υποδοχείς (εφόσον υπάρχουν). Καθώς τα δίκτυα σωληνώσεων, τις οσμοπαγίδες, τα σημεία καθαρισμού, τις διατάξεις αερισμού. Δηλαδή εισόδου και κυκλοφορίας αέρα στο σύστημα, τόσο για την προστασία των παγίδων από σιφωνισμό, όσο και για την απομάκρυνση των οσμών και αερίων. Και τη σύνδεση με το σύστημα διάθεσης λυμάτων ή αποβλήτων μέσω γενικής παγίδας (μηχανοσίφωνα). Αποφραξεις

Απόφραξη αποχετεύσεων

Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης πρέπει σ’ όλη τους την έκταση να είναι στεγανές στις παρουσιαζόμενες εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις ρευστών (υγρών ή αερίων). Αποφραξεις

Απαγορεύεται η σύνδεση των εγκαταστάσεων αποχέτευσης λυμάτων ή αποβλήτων με εγκαταστάσεις αποχέτευσης ομβρίων σε οποιοδήποτε σημείο. Πλην του παντορροϊκού δημόσιου ή δημοτικού αγωγού αποχέτευσης.

Όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς ή τα σημεία αποχέτευσης πρέπει να συνδέονται με το δίκτυο σωληνώσεων μέσω οσμοπαγίδας, χωριστά ή ομαδικά. Κατά τη σχεδίαση και κατασκευή της εγκατάστασης αποχέτευσης πρέπει να ληφθεί μέριμνα. Ώστε η υδάτινη σφραγίδα των οσμοπαγίδων να διατηρείται κανονικά κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης. Επίσης, πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε οι σωληνώσεις και οι οσμοπαγίδες να μπορούν να καθαριστούν εύκολα μέσω ανοιγμάτων ή σημείων καθαρισμού (π.χ. τάπες, φρεάτια κ.λπ.) και να μην έχουν τυφλά σημεία.

Εγκαταστάσεις αποχέτευσης λυμάτων ή αποβλήτων ή τμήματά τους, που βρίσκονται χαμηλότερα από τη στάθμη υπερύψωσης, πρέπει να προστατεύονται. Με τρόπο που να αποκλείεται η εισροή των υγρών της στάθμης στην εγκατάσταση.

Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών ακαθάρτων ή αερισμού πρέπει να είναι σε τέτοιες θέσεις. Ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο για την υγεία ή ενόχληση και πάντως να μην είναι χαμηλότερα από 1,50 μ. Και αυτό από το δάπεδο που βρίσκεται στην ίδια στάθμη με δάπεδο χώρου κύριας χρήσης του ίδιου κτιρίου. Απαγορεύεται η σύνδεση του συστήματος αερισμού της εγκατάστασης αποχέτευσης με οποιοδήποτε σύστημα εξαερισμού χώρων. Αποφραξεις

Η εγκατάσταση αποχέτευσης

Η εγκατάσταση αποχέτευσης λυμάτων πρέπει να είναι κατασκευασμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε μεταξύ εξαρτήματος ή συσκευής σημείου υδροληψίας και του σημείου υπερχείλισης υδραυλικών υποδοχέων ή σημείου ή οπής απορροής, να υπάρχει κατάλληλο διάκενο αέρα.  Όπως ορίζουν οι οικείοι κανονισμοί και να αποκλείεται η μόλυνση της εγκατάστασης ύδρευσης. Για τον ίδιο λόγο απαγορεύεται η σύνδεση του υδραυλικού υποδοχέα με απολήξεις σωληνώσεων άλλων πλην αποχέτευσης, αερισμού και έκπλυσης. Η στερέωση κρουνών ή σωληνώσεων ύδρευσης επί του υποδοχέα δεν θεωρείται απόληξη σωληνώσεων. Αποφραξεις
Η σύνδεση της εγκατάστασης αποχέτευσης νέου ή υφιστάμενου κτιρίου ή χώρου με δημοτικό ή δημόσιο υπόνομο που να δέχεται ακάθαρτα (λύματα ή απόβλητα) είναι υποχρεωτική. Εφόσον ο υπόνομος διέρχεται από το δρόμο που έχει πρόσβαση το κτίριο. Αποφραξεις

Η ποιότητα των λυμάτων ή αποβλήτων που μπορεί να συνδεθούν με υπόνομο καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή τους κανονισμούς της αρχής που διαχειρίζεται τον υπόνομο.

Σε περίπτωση που η υφιστάμενη εγκατάσταση αποχέτευσης συνδεθεί με νεοκατασκευασμένο υπόνομο, οι υφιστάμενοι στεγανοί και απορροφητικοί βόθροι, καθώς και τα μη αναγκαία τμήματα του δικτύου αποχέτευσης πρέπει να αχρηστεύονται ή αποξηλώνονται. Αποφραξεις

Η αχρήστευση γίνεται με πλήρες άδειασμα των βόθρων και με πλήρωσή τους με καθαρές γαίες ή λιθορριπή, σε κάθε όμως περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει μια σφραγιστική στρώση από οπλισμένο σκυρόδεμα που θα εντοπίζει τη θέση των βόθρων.

Στεγανοί βόθροι

Όπου δεν είναι δυνατή η αποχέτευση προς υπόνομο ή όπου ο ειδικός κανονισμός λειτουργίας υπονόμων απαιτεί, επιβάλλεται η κατασκευή στεγανού βόθρου (σηπτικής δεξαμενής). Οι στεγανοί βόθροι ή άλλες κατάλληλες για την καθίζηση των λυμάτων διατάξεις πρέπει:

 • Να έχουν επαρκή χωρητικότητα και κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να είναι κατάλληλοι για τη χρήση που προορίζονται.
 • Να έχουν στεγανά τοιχώματα, αποκλείοντας διαρροές λυμάτων προς το χώμα και εισροές υπόγειων ή όμβριων υδάτων.
 • Να έχουν στόμια καθαρισμού και επίσκεψης αεροστεγανά.
 • Να αερίζονται.
 • Να απέχουν τουλάχιστον 15 μ. από κάθε πηγή νερού και τουλάχιστον 1 μ. από όλα τα όρια του οικοπέδου και τα θεμέλια κτιρίου.
 • Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπεται η διάθεση των λυμάτων στο φυσικό αποδέκτη με σύστημα απορροφητικού βόθρου ή τάφρου, με τις εξής προϋποθέσεις:
 • Να έχουν υποστεί καθίζηση σε κατάλληλη διάταξη (π.χ. σηπτικός βόθρος).
 • Οι απορροφητικοί βόθροι ή τάφροι να απέχουν τουλάχιστον 15 μ. από υδραγωγεία και 30 μ. από φρέατα ή πηγές νερού ή τη θάλασσα.
 • Να απέχουν απόσταση από τα θεμέλια ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους τέτοια, ώστε να μην προκαλεί τη διάβρωση του εδάφους θεμελίωσης. Πάντως, η απόσταση αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2 μ.
 • Διάθεση αποβλήτων προς το φυσικό αποδέκτη επιτρέπεται με τις παραπάνω προϋποθέσεις, μόνον εφόσον η ποιότητά τους είναι σύμφωνη με γενικές ή ειδικές υγειονομικές ή άλλες διατάξεις.
 • Όλα τα εξαρτήματα, συσκευές, κατασκευές επιτόπου του έργου κ.λπ. της εγκατάστασης αποχέτευσης λυμάτων ή αποβλήτων πρέπει να είναι από υλικά κατάλληλα. Για το σκοπό που προορίζονται, με κατάλληλη αντοχή, στεγανότητα, απορροφητικότητα σε νερό, επιφανειακή ταχύτητα και αντοχή σε διάβρωση.

Πηγή: www.ypeka.gr – Κτιριοδομικός κανονισμός

Αποφραξη Σιφωνίου, Κάν’ το μόνος σου – Οδηγίες Βήμα-Βήμα,

Αποφραξη Αποφραξη ΚΑΝΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ (DIY),

Αποφραξη Αποχέτευσης ΚΑΝΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ (DIY)

Ένα συνηθισμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις αποχετεύσεις και τα αποχετευτικά δίκτυα είτε στον οικιακό ή τον επαγγελματικό χώρο είναι το φράξιμο των σωληνώσεων. Αποτέλεσμα της απροσεξίας μας ή της κακής χρήσης του δικτύου είναι η ροή του νερού να παρεμποδίζεται. Και κατά συνεπεία να δυσκολεύεται να απορροφηθεί από το σιφόνι μέχρι που θα φτάσει το σημείο της ολικής φραγής του δικτύου.

Κοντά σας άμεσα όλο το 24ωρο με ένα τηλεφώνημα. Με συνέπεια, πείρα, επαγγελματισμό, εξειδικευμένα συνεργεία με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό είμαστε έτοιμοι να αντεπεξέλθουμε σε κάθε σας ανάγκη άμεσα, φθηνό και με τον μέγιστο επαγγελματισμό. Καλέστε μας στο 210 7018135

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Μπορούν να μειωθούν μέχρι και το 30% οι εμφράξεις στα δίκτυα αποχέτευσης, να μειωθεί το κόστος συντήρησης και να επιμηκυνθεί ο χρόνος ζωής του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. αν στο σπίτι μας, ακολουθήσουμε μερικές πρακτικές οδηγίες :

1. Δεν απορρίπτουμε στις τουαλέτες χαρτιά ή άλλα στερεά

2. Δεν απορρίπτουμε τα λάδια που προκύπτουν από την διαδικασία του φαγητού στον νεροχύτη

3. Φροντίζουμε να είναι καθαρός ο λιποσυλλέκτης που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό  δίκτυο αποχέτευσης (για τους επαγγελματίες)

4. Όταν γυρίζουμε από την παραλία σπίτι μας, φροντίζουμε να απομακρύνουμε την άμμο από το σώμα μας ή τα ρούχα μας προτού κάνουμε ντουζ

5. Φροντίζουμε το καπάκι του μηχανοσίφωνα να εφαρμόζει πάντα καλά

6. Μια φορά το μήνα απομακρύνουμε από τον μηχανοσίφωνα τα υπάρχοντα στερεά (άμμο – λίπη – χαρτιά κ.λ.π.) και τα απορρίπτουμε στον κάδο απορριμμάτων

7. Ελέγχουμε τακτικά αν είναι στη θέση του, το πώμα του εσωτερικού στομίου υπερχείλισης στο μηχανοσίφωνα ( όταν δεν εφαρμόζει σωστά έχουμε οσμές στο σπίτι μας)

8. Φροντίζουμε να είναι πάντα προσβάσιμα ο μηχανοσίφωνας και το φρεάτιο σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ EXEI ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 ΜΕ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ. ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΔΠ ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

http://el.wikipedia.org

Ένα συνηθισμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις αποχετεύσεις και τα αποχετευτικά δίκτυα είτε στον οικιακό ή τον επαγγελματικό χώρο είναι το φράξιμο  των σωληνώσεων. Αποτέλεσμα της απροσεξίας μας ή της κακής χρήσης του δικτύου είναι η ροή του νερού να παρεμποδίζεται. Και κατά συνέπεια να δυσκολεύεται να απορροφηθεί από το σιφόνι μέχρι που θα φτάσει το σημείο της ολικής

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Top